navigation bar
People A-Z
bio
Steven Latré

Steven Latré

Preaching the AI Gospel at imec

“Als je mij vijf jaar geleden had gevraagd of artificiële intelligentie de menselijke intelligentie voorbij kan steken, had ik wellicht nog getwijfeld”, zei Steven Latré enkele maanden geleden aan VRT NWS. “Nu ben ik er zeker van. Het is alleen nog een kwestie van tijd.”

Latré weet uiteraard waarover hij spreekt: hij staat aan het hoofd van de onderzoeksgroep AI bij imec, schreef meer dan honderd wetenschappelijke publicaties over het onderwerp en geeft er als professor aan de Universiteit Antwerpen ook les over. Niet geheel verwonderlijk ziet hij binnen imec eveneens een grote toekomst voor AI.

“Ik ben natuurlijk bevooroordeeld, maar ik geloof dat AI nu waarschijnlijk is wat het internet in de jaren 90 was. Het staat nog in de kinderschoenen, het kan niet anders dan groeien, en daarin ligt een grote opportuniteit voor imec. En uiteindelijk zal AI de katalysator zijn voor heel wat imec-competenties binnen de gezondheidssector, connectiviteit en sensoren, maar evenzeer binnen een rist andere domeinen.”

www.imec-int.com

→ Connected Event
The Summit — Day 2