navigation bar
People A-Z
bio
Catherine Van Der Straeten

Catherine Van Der Straeten

Finding (More) Support for High-Quality Clinical Research

Na een succesvolle, internationale carrière in de musculoskeletale wetenschappen en orthopedie, stond emeritus professor Catherine Van Der Straeten van 2018 tot 2023 aan het hoofd van het Health, Innovation and Research Institute van de UGent. Het opzet van het instituut? Om hoogstaand klinisch onderzoek te ondersteunen, innovatieve projecten te helpen ontwikkelen, aan een patiëntgerichte en gepersonaliseerde geneeskunde te bouwen en de zorg betaalbaar te helpen houden.

“UZ Gent is altijd aantrekkelijk geweest voor klinische studies”, zegt Van Der Straeten. “Om die positie te behouden, moeten we extra inzetten op de kwaliteit van de onderzoeksprocessen en werk maken van onze internationale uitstraling. Dat kan ook de fondsenwerving vergemakkelijken en ons hechte partnerships met de industrie opleveren. Zodat we onderzoek sneller naar de patiënt kunnen brengen.”

www.istaonline.org

www.sciensano.be

→ Connected Event
The Summit — Day 1