navigation bar
People A-Z
bio
Sofie Goormachtig

Sofie Goormachtig

Reducing the Use of Chemical Pesticides or Fertilizers by Increasing Sustainability in Agriculture

Sofie Goormachtig is zowel professor aan de Universiteit Gent als groepsleider aan het VIB Centrum voor Planten Systeembiologie. Ze begon haar carrière in 1987 aan de Universiteit Gent met een studie naar hoe interacties tussen plantenwortels en naburige organismen de plantengroei positief beïnvloeden. Aanvankelijk lag de nadruk op de symbiose tussen peulvruchten en rhizobia die resulteert in de vorming van nieuwe wortelorganen, de nodules, waarin de rhizobia verblijven en stikstof uit de lucht vasthouden voor de plant (waardoor de plantengroei niet meer afhankelijk is van stikstofhoudende meststoffen).

Planten gaan talrijke interacties aan met zowel nuttige als schadelijke bodemorganismen. Dit kunnen bacteriën en schimmels zijn, maar ook andere planten. Het is daarom voor planten van groot belang om vrienden aan te trekken en vijanden af te stoten. Deze intra- en interkingdomcommunicatie vindt plaats via moleculaire signaalroutes waarbij verschillende metabolieten en eiwitten worden afgescheiden en waargenomen.

Met behulp van verschillende modellen probeert de onderzoeksgroep van Goormachtig deze moleculaire communicatie te begrijpen en te onderzoeken hoe ze deze kennis voor allerhande toepassingen kunnen gebruiken. Want inmiddels is iedereen het erover eens dat veel nuttige bodemorganismen kunnen worden gebruikt om de landbouw duurzamer te maken en zo het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest te verminderen. Samen met VIB-collega's richtte Goormachtig daarom ook de startup Aphea.Bio op, die zich precies daar mee bezighoudt.

→ Connected Event
The Summit — Day 2