navigation bar
People A-Z
bio
Annelies Declercq

Annelies Declercq

Advancing the Field of Aquaculture and Promoting the Well-Being of Aquatic Animals

Professor Annelies Declercq is een vooraanstaand aquacultuurexpert en directeur van het Laboratorium voor Aquacultuur & Artemia Referentie Centrum aan de Universiteit Gent. Ze heeft een uitgebreide academische achtergrond en behaalde een PhD in visziekten aan de Faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke, aangevuld met een Master in Aquacultuur aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen in Gent.

Met meer dan 35 publicaties in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften heeft Declercq belangrijke bijdragen geleverd aan het vakgebied. Als professor houdt ze bovendien toezicht op twee vooraanstaande internationale opleidingsprogramma’s: de masteropleiding Aquacultuur en het Erasmusprogramma Aquatic Animal Health. Naast het bestuderen van Artemia als voedselsoort en als modelorganisme voor garnalen, richt haar onderzoek zich op verschillende facetten van de gezondheid van waterdieren, waaronder ziektebestrijding en ziektemanagement in aquacultuursystemen, zoals recirculatiesystemen, offshore en multi-use setups.

Verder voert ze microbiologisch onderzoek uit, waarbij ze gebruik maakt van geavanceerde technieken zoals PCR (qPCR en multiplex), en onderzoekt ze onderwerpen met betrekking tot antimicrobiële resistentie, dierenwelzijn, infectiemodellen voor zoetwater- en zeevis, evenals duurzame alternatieven voor visafval. Declercqs expertise en onderzoeksinspanningen bevorderen de aquacultuur aanzienlijk alsook het welzijn van waterdieren wereldwijd.

→ Connected Event
The Summit — Day 2