navigation bar
People A-Z
bio
Xavier Saelens

Xavier Saelens

Applying Modern Biotechnology Methods to Develop New Vaccines and Antibody-Based Antivirals Against Human Respiratory Viruses

Xavier Saelens behaalde zijn doctoraatsdiploma aan de Universiteit Gent in 1990 in het laboratorium van Walter Fiers. Na postdoctorale training in de influenzaonderzoeksgroep van Willy Min Jou en in de groep Molecular Signaling and Cell Death van Peter Vandenabeele – beide aan de Universiteit Gent – ging hij in 2008 aan de slag als assistent-professor Moleculaire Virologie. Momenteel is hij professor aan de Vakgroep Biochemie en Microbiologie van de Universiteit Gent en hoofdonderzoeker aan het VIB-UGent Centrum voor Medische Biotechnologie.

Het onderzoeksteam van Xavier Saelens past moderne biotechnologiemethoden toe om op basis van antilichamen nieuwe vaccins en antivirale middelen te ontwikkelen tegen menselijke respiratoire virussen zoals het influenzavirus, het respiratoir syncytieel virus en coronavirussen. Daarnaast gebruikt zijn groep interactomics om nieuwe inzichten te krijgen in de moleculaire interactie tussen gastheer en virale factoren.

Samen met Walter Fiers heeft het team van Saelens baanbrekend werk verricht bij de ontwikkeling van een universeel influenza A-vaccin en hebben ze het beschermingsmechanisme ervan blootgelegd. Zijn groep ontwikkelde ook een nieuw menselijk respiratoir syncytieel vaccin op basis van het kleine hydrofobe eiwit van het virus dat met succes een Fase I klinische studie doorstond. Daarnaast ontwikkelen ze antilichamen (en formats daarvan) als nieuwe kandidaat-medicijnen voor de bestrijding van ziekten veroorzaakt door respiratoire virussen.

Xavier Saelens is lid van de International Society for Vaccines.

→ Connected Event
The Summit — Day 2