navigation bar
People A-Z
bio
Frederik Coppens

Frederik Coppens

Heading the VIB Data Core and ELIXIR Belgium

Als bio-ingenieur doctoreerde Frederik Coppens met een onderzoek naar bladontwikkeling in arabidopsis thaliana. Tijdens zijn doctoraat maakte hij de overstap van wet lab naar bio-informatica. Als post-doc in de ploeg van Dirk Inzé richtte Coppens zich op dat laatste, en ontwikkelde en implementeerde hij een end-to-end RNA-seq workflow voor het VIB-UGent Centrum voor Planten Systeembiologie.

In 2013 werd hij projectleider van de groep Toegepaste Bio-informatica en Biostatistiek, waar hij de onderzoekers van het Centrum ondersteunt bij data-analyse. In 2015 werd hij dan weer benoemd tot hoofd van het PSB IT-team, dat een on-premise rekencluster, cloudomgeving en dataopslagmatrix beheert. En in 2023 werd Frederik Coppens hoofd van de VIB Data Core.

De voorbije tien jaar was hij eveneens betrokken bij ELIXIR, de Europese onderzoeksinfrastructuur voor data in de biowetenschappen. Sinds 2019 is hij Head of Node van ELIXIR Belgium. De focus ligt er op datamanagement en reproduceerbare analyse, maar Coppens is met zijn team ook betrokken bij tal van Europese projecten, zoals het Genomic Data Infrastructure project, dat een interoperabele infrastructuur voor gevoelige data in heel Europa zal uitrollen.

→ Connected Event
The Summit — Day 2