navigation bar
People A-Z
bio
Annelies Boonen

Annelies Boonen

A Rheumatologist Contributing to the Sustainability, Affordability and Equity of Healthcare

Annelies Boonen is professor reumatologie en hoofd van de afdeling Reumatologie aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Ze heeft een grote interesse in de sociaaleconomische aspecten van inflammatoire reumatische aandoeningen.

Enerzijds zijn inzichten in de kosteneffectiviteit van diagnoses en het behandelen van patiënten belangrijk om de gezondheidszorg betaalbaar te houden. Dergelijke modellen zijn echter vaak complex en de kwaliteit ervan is sterk afhankelijk van klinische expertise op het gebied van de ziekte en de behandeling ervan in combinatie met gegevens uit epidemiologische en klinische studies. Daarom zijn reumatologen het best geplaatst om de ontwikkeling van dergelijke modellen te leiden.

Aan de andere kant moeten sociaaleconomische determinanten op zowel landelijk als individueel niveau aandacht krijgen als we de sociaaleconomische kloof in gezondheidsresultaten willen blootleggen. Boonen pleit ervoor dat gezondheidseconomische evaluaties van innovaties (en aanpassing van de zorg aan de specifieke sociaaleconomische achtergrond en gezondheidsvaardigheden van patiënten) niet alleen bijdragen aan de duurzaamheid, maar ook aan de betaalbaarheid en gelijkheid van gezondheidszorg.

→ Connected Event
The Summit — Day 2